Zváranie

Našou silnou stránkou je schopnosť zvárania nosných oceľových konštrukcií v súlade s požiadavkami EN 1090-1,  EN 1090-2 s označením finálnej produkcia značkou kvality CE. 

Spoločnosť operuje s cca 50 zváracími zariadeniami. Zváranie prebieha v ochrannej atmosfére mixovaného plynu Argón + O2. Používame výhradne vysoko kvalitné prídavné materiály k zváraniu od renomovaných výrobcov ako sú LINDE alebo ESAB.

Silnou stránkou našich zváračov je produktívne a súčasne veľmi kvalitne zvariť tenké plechy hrúbky len 1.2 mm.