Certifikáty kvality

Politika kvality

Spoločnosť HYKEMONT spol. s r. o. je výrobcom oceľových výrobkov vyrábaných strihaním, ohýbaním, tvárnením, zváraním a povrchovou úpravou lakovaním s viac ako 30 ročnou skúsenosťou. Hlavným programom činnosti je výroba a montáž oceľových konštrukcií – skladových kontajnerov a ich komponentov.

Firma má vlastné výrobné a prevádzkové priestory, ktoré umožňujú výrobu oceľových konštrukcií, rôznych stavebných objektov, konštrukcií strojov, výrobných zariadení a konštrukcií nepriemyselných objektov.

Do svojich produktov integrujeme výrobky a služby našich dodávateľov, u ktorých priebežne preverujeme a hodnotíme kvalitu a bezpečnosť ich výrobkov.  Naše úsilie vyhovieť oprávneným požiadavkám zákazníkov je podporované účinnou a nezávislou kontrolou kvality vo všetkých fázach prípravy a realizácie výroby.

Našou víziou je byť spoľahlivým dodávateľom a trvale vychádzať v ústrety požiadavkam zákazníkov na rozsah, objem, kvalitu a termín dodania našich výrobkov. O svojich zákazníkov súťažíme v otvorenej a čestnej obchodnej súťaži na globálnom trhu.

Našou politikou kvality je zaviezť a trvale zlepšovať systém riadenia kvality v zhode s  EN ISO 9001, EN 3834-2 a EN 1090-1, EN 1090-2. Tento systém je základom pre vytvorenie efektívneho výrobného systému HYKEMONT spol. s r. o..

Túto politiku uplatňujeme vo vzťahu ku všetkým zainteresovaným stranám. V tomto úsilí podporujeme a vyžadujeme aktívnu účasť pracovníkov.  

Certifikáty kvality

ISO 9001:2015

ISO 3834-2:2021

EN 1090-1

EN 1090-2