Výroba

Nosným výrobným programom je sériová výroba niekoľkých typov opakujúcich sa veľkorozmerných výrobkov – oceľových skladových kontajnerov a ich komponentov, t. j. dverí, spodných a  strešných dielov  pre výhradných odberateľov (SK-CONT.SK) SK – Cont a. s., Komárno a (containex.com) CONTAINEX, Rakúsko, ktorý danú produkciu obchoduje konečným zákazníkom.

Výrobný procesy spoločnosti zahŕňajú najmä:

  • spracovanie plechov strihaním , dierovaním , ohýbaním , vysekávaním a tvárnením
  • zváranie tenkých plechov metódou MIG/MAG v ochrannej atmosfére Argón + O2
  • obrábanie kovov , zámočníctvo
  • povrchová úprava lakovaním a sušením
  • zákazková výroba podľa výkresovej dokumentácie.

    

Spoločnosť HYKEMONT spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: 405/2017-2060-2200-I178), s cieľom zvýšiť inovatívnosť výrobného procesu za účelom zvýšenia jeho efektívnosti a produktivity práce.

Názov projektu

Inovácia procesu zvárania oceľových konštrukcií

Webové sídlo OP

www.opvai.sk

Webové sídlo ÚV SR

www.partnerskadohoda.gov.sk


 

    

Spoločnosť HYKEMONT spol. s r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/I576), s cieľom zvýšiť inovatívnosť výrobných procesov obrábania kovových dielov za účelom zvýšenia ich efektívnosti a produktivity práce.

Názov projektu

Inovácia výrobného procesu obrábania kovových dielov v spoločnosti HYKEMONT, spol. s r.o.

Webové sídlo OP

www.opvai.sk

Webové sídlo ÚV SR

www.partnerskadohoda.gov.sk