Výroba

Nosným výrobným programom je sériová výroba niekoľkých typov opakujúcich sa veľkorozmerných výrobkov – oceľových skladových kontajnerov a ich komponentov, t. j. dverí, spodných a  strešných dielov  pre výhradných odberateľov (SK-CONT.SK) SK – Cont a. s., Komárno a (containex.com) CONTAINEX, Rakúsko, ktorý danú produkciu obchoduje konečným zákazníkom.

Výrobný procesy spoločnosti zahŕňajú najmä:

  • spracovanie plechov strihaním , dierovaním , ohýbaním , vysekávaním a tvárnením
  • zváranie tenkých plechov metódou MIG/MAG v ochrannej atmosfére Argón + O2
  • obrábanie kovov , zámočníctvo
  • povrchová úprava lakovaním a sušením
  • zákazková výroba podľa výkresovej dokumentácie.